Peppercorn is gespecialiseerd in onderzoek naar de dieperliggende motivaties, het ‘waarom’.

Bij dit type onderzoek wordt een open gesprek met deelnemers aangegaan. Dus geen vaste vragenlijst zoals bij enquêtes. Samen met de opdrachtgever worden gesprekspunten vastgesteld. Tegelijkertijd is er voor deelnemers veel ruimte om hun mening te geven en te motiveren.

Methoden
De methoden die Peppercorn hanteert zijn afhankelijk van de onderzoeksvraag. Zijn juist individuele-, duo- of groepsgesprekken geschikt? En welke benadering werkt het beste bij de specifieke onderzoeksvraag? Face-to-face op een onderzoekslocatie, bij mensen thuis of op de werkplek, telefonisch of online via een community.

Doelgroepen
Peppercorn biedt inzicht in diverse doelgroepen. Consumenten, zakelijke klanten en specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouders en vrouwen.

Branches
Diverse branches zijn bekend terrein voor Peppercorn. Zoals telecom, financiële- en zakelijke dienstverlening, energiebedrijven, media, FMCG, non-profit.

Peppercorn voert het hele traject uit: van onderzoeksvraag tot advies. Het traject sluiten we af met een rapport en mondelinge bespreking. Het rapport bevat de belangrijkste conclusies, veel quotes en aanbevelingen. Tijdens de bespreking proberen we samen nog een stap verder te komen.

Peppercorn kan ook onderdelen van het traject uitvoeren. Bijvoorbeeld advisering over de onderzoeksopzet, modereren of helpen bij het schrijven van concepten.