It’s a man’s world

Producten, diensten en communicatie kunnen beter inspelen op de behoeften van vrouwen. Zij hebben een andere belevingswereld en andere dilemma’s dan mannen, waardoor ze een ander beslisproces doorlopen. Als er een poging tot inleven wordt gedaan om vrouwen te bereiken, is dat vaak vanuit een stereotiep, mannelijk perspectief. En dan slaat men de plank mis. Vrouwen klagen hier niet over. Ze kopen gewoon het product niet, of doen dat ergens anders.

<< ga terug